Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 5 Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 5

Chúng ta đã nắm được âm mưu và ý đồ của Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh trong việc chống phá cách mạng ...

Đọc thêm »

Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 4 Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 4

Do phạm vi, đối tượng đấu tranh của CM-12 đã vượt tầm cỡ một “chuyên án”, mặt khác, do các đối tượ...

Đọc thêm »

Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 3 Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 3

Chỉ trong vòng một ngày, ta tóm gọn toán gián điệp biệt kích xâm nhập đêm 15/5/1981. Toàn bộ toán “...

Đọc thêm »

Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 2 Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 2

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ q...

Đọc thêm »

Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 1 Bí mật của một chiến dịch phản gián - Phần 1

Cách đây 32 năm, vào tháng 9-1981, Chiến dịch phản gián mang tên "Kế hoạch CM-12" được kh...

Đọc thêm »

Tần Thời Minh Nguyệt - Phần 5 Không Sơn Điếu Ngữ Tần Thời Minh Nguyệt - Phần 5 Không Sơn Điếu Ngữ

[id] 01;https://www.youtube.com/watch?v=_dhwAPbLkkc| 02;https://www.youtube.com/watch?v=WjSKxB2h...

Đọc thêm »
 
 
 
Top